Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Ступінь «бакалавр»

 1. Етика і естетика
 2. Історія української культури
 3. Історія України (2014)
 4. Історія України (2016)
 5. Історія української культури
 6. Професійна та корпоративна етика та естетика
 7. Соціально-політичні студії
 8. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)
 9. Правознавство
 10. Риторика

Ступінь «магістр»

 1. Філософія освіти і науки
 2. Вступ до філософської антропології
 3. Суб’єкт у філософсько-кліничному дискурсі
 4. Історія філософії
 5. Риторика
 6. Соціально-філософські проблеми глобальної економіки
 7. Методологія та методика викладання філософії та суспільних дисциплін
 8. Українська філософія від Київської доби до сьогодення
 9. Філософія техніки та інформаційних технологій
 10. Логіка та теорія аргументації
 11. Історія політичних і правових вчень
 12. Політична філософія
 13. Філософсько-методологічні проблеми науки та освіти
 14. Сучасна філософія
 15. Асистентська практика
 16. Історія держави та права
 17. Методика викладання філософії та права у вищих навчальних закладах
 18. Соціально-правові студії
 19. Актуальні питання функціонування правової системи сучасної України
 20. Філософія права
 21. Актуальні проблеми соціальної філософії
 22. Логіка і право

Третій освітньо-науковий рівень

 1. Філософія науки і методологія дослідження.
 2. Історія світової та української філософії.
 3. Актуальні проблеми філософії культури.
 4. Соціальна філософія та філософія історії.
 5. Філософія глобальних проблем.
 6. Філософські проблеми світової економіки.
 7. Риторика.
 8. Сучасні технології дослідження.

 


 

Навчально-методичні ресурси

 1. Філософія освіти і науки: навчальний посібник В.П. Загороднюк, Л.І. Мозговий, Л.В. Абизова, Г.Д. Ємельяненко