ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01

у Державному вищому навчальному закладі „Донбаський державний педагогічний університет”

84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19.

тел.: (06262) 3-23-54;


У 2016 році спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 (створена у 2012 році на підставі наказу МОНмолодьспорту України від 29.03.2012 р. № 379 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад”) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка успішно пройшла перереєстрацію. Наказом МОН України №820 від 11.07.2016 року „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року” у ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” створено спеціалізовану вчену раду Д 12.112. 01 з правом приймати до розгляду та проводити захисти докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти строком на три роки.


Голова ради:

Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.05.

Заступник голови ради:

Гаврілова Людмила Гаврилівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.04.

Учений секретар ради:

Курінна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.05.


Члени ради:

Біличенко Ольга Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.04.

Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки і психології, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, спеціальність: 13.00.05.

Коротяєв Борис Іванович, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.04.

Коношенко Сергій Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.05.

Кузьміна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.05.

Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.04.

Панасенко Елліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.04.

Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність: 13.00.04.

Роганова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” ХОР, спеціальність: 13.00.04.

Сапожников Станіслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ПВНЗ „Університет імені Альфреда Нобеля”, спеціальність: 13.00.04.

Стешенко Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.04.

Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”, спеціальність: 13.00.04.

Трубавіна Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність: 13.00.05.

Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, спеціальність: 13.00.05.

Цибулько Людмила Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.05.