Підрозділ ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації

Підрозділ ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації створений з метою координування дій з підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування спеціальностей і акредитації освітніх програм, а також для вивчення та узагальнення досвіду ВНЗ України з відкриття нових (перспективних) спеціальностей в університеті, проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛУ

  • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення в разі закінчення їх терміну дії;
  • надання інформаційно-консультативної й практичної допомоги структурним підрозділам університету в підготовці документів щодо ліцензування та акредитації спеціальностей;
  • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей (освітніх програм) університету в Міністерстві освіти і науки України, в ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
  • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування й акредитації, підвищення кваліфікації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
  • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей університету;
  • вивчення та узагальнення досвіду вищих закладів освіти України щодо відкриття нових (перспективних) спеціальностей;
  • координація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • організація та проведення підвищення кваліфікації (стажування) за акредитованими (базовими) спеціальностями науково-педагогічних працівників.

КОНТАКТИ:

Адреса: м. Слов’янськ, вул. Ген. Батюка, 19

(головний корпус ДДПУ, 1 поверх, кабінет № 114-205а)

e-mail: