Шлях по сайту: Наука та інновації Науково видавнича діяльність Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Друк

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти


Наукове видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» є педагогічним часописом, присвяченим проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.

Збірник наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти», започаткований кафедрою теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 01.07.2016 року Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України включено до переліку електронних наукових фахових видань України.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук.

Електронне фахове видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» включено до наукометричної бази Index Copernicus (Польща). Індекс видання становить 2018:70.17 (паспорт видання).

Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків означеної галузі освіти.

Головним редактором збірника є завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор Людмила Гаврилівна Гаврілова.

У складі редакційної колегії:

Kush Joseph – Ph.D., professor, Duquesne University, USA.

Гриньова Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна.

Кухар Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Лещенко Марія Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, Університет Яна Кохановського, м. Кельце, Польща.

Литвинова Світлана Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна.

Матвійчук Людмила Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна.

Набока Ольга Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Омельченко Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Панасенко Елліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Саяпіна Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна.

Семеріков Сергій Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна.

Хижняк Інна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Цвєткова Ганна Георгіївна – доктор педагогічних наук, доцент. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Відповідальний редактор

Бескорса Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Технічний редактор

Ішутіна Олена Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Докладно з електронним фаховим виданням можна ознайомитися за адресою. Керівництво для авторів можна знайти за посиланням.

 

Оголошення