Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 19 грудня 2019 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

19 грудня 2019 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

19 грудня 2019 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 19 грудня 2018 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Величка Владислава Євгеновича „Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (текст дисертації, автореферат).

Науковий консультант: Панченко Любов Феліксівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології (Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”).

Офiцiйнi опоненти: Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики і прикладної математики (Криворізький державний педагогічний університет) (відгук);

Власенко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)) (відгук);

Цідило Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних технологій (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) (відгук).


2. Захист дисертації Добровіцької Олени Олександрівни „Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти: Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи (Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради) (відгук);

Василенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) (відгук).

 

Оголошення